x 
Inloggen
A- A A+

Geachte leden van de PRO-GEN Gebruikersgroep,

Voordat wij overgaan tot de orde van de dag, wenst de redactie van de nieuwsbrief u allen een heel

Prettig, Goed, Gezond en Genealogisch jaar toe.

Rob Fransen en Don Arnoldus
Aad Looije en  Hans Maring

PARVAPAR
Al weer enige tijd is van de toepassing PARVAPAR een nieuwe versie te downloaden van onze website. Bij de uitvoer van een parenteel worden normaliter de eerdere partners niet meegenomen. Met deze toepassing op PRO-GEN is dat wel mogelijk.
Na elke aanvulling van de makers wordt PARVAPAR ook aangepast aan deze nieuwe versie. Vanaf de huidige versie is het versienummer van PARVAPAR hetzelfde als het nummer van de PRO-GEN-aanvulling. Dus nu versie 19.
Op de downloadpagina staat een korte omschrijving van deze toepassing.

Geplande bijeenkomsten
U hebt misschien voor 2012 een nieuwe zakagenda aangeschaft. Daarin kunt u alvast aantekenen dat de PGGG een aantal datums voor regio­bijeenkomsten heeft vastgelegd, t.w. 25 februari te Wijchen, 10 maart te Eindhoven, 31 maart te Schinnen en 28 april te Breda. Op woensdagavond 11 april geeft Johan Mulderij een lezing over PRO-GEN op een afdelingsbijeenkomst van de NGV te Utrecht. Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van de PGGG en van de NGV. Op 21 april is de Algemene Vergadering van de PGGG in het gebouw 'de Schakel' te Nijkerk.

Leden die in de omgeving van de regio­bijeenkomsten wonen, krijgen per e-mail een uitnodiging. U kunt bij de ledenadministratie aangeven voor welke regio­bijeenkomsten u eventueel wilt worden uitgenodigd.

PRO-GEN en een nieuwe computer
Als u vandaag de dag een nieuwe computer of laptop aanschaft, zal dat meestal een 64-bits-computer zijn met Windows 7. PRO-GEN heeft dan een hulpje nodig om goed op deze nieuwe computer te kunnen werken. Dat hulpprogramma heet DOS-Box. U kunt dat downloaden van onze website en op uw nieuwe computer installeren. Pas nadat DOS-Box is geïnstalleerd, kunt u de nieuwste versie van PRO-GEN op uw computer zetten.
Bij het installeren zal PRO-GEN merken dat u op een 64-bits-computer werkt en daar de startgegevens op aanpassen. In het vervolg zal PRO-GEN dan altijd na aanklikken van het PRO-GEN-icoon eerst automatisch de hulp inroepen van DOS-Box. U hoeft dus niet zelf DOS-Box te starten.
De nieuwste versie van PRO-GEN is steeds te downloaden van de website van de makers alwaar u naar 'File downloads' gaat en een van de eerste files kiest. Na installatie eerst even uw licentiegegevens invullen via 'PRO-GEN hulpprogramma's' en 'Overige'. Daarna kunt u uw bestand(en) restoren.
Zie ook PRO-GEN-eralia op onze website (wel eerst even inloggen).

Jubileum
Op 10 december 2011 is ons lid de heer J.A. Uitenbogaart bij het 40-jarig jubileum van de NGV-afdeling Amersfoort en omstreken begiftigd met de zilveren NGV-speld. Hij heeft ruim twintig jaar het ledenblad van de afdeling verzendklaar gemaakt. Hij stopt ermee omdat hij het zo langzamerhand geen klus meer vindt voor een 85-jarige. De waardering is volgens ons terecht en wordt zeer op prijs gesteld door de heer Uitenbogaart.

Contributie
Begin januari zal de contributie voor het lidmaatschap van onze Gebruikersgroep weer worden geïnd. Deze contributie is ongewijzigd vastgesteld op € 8,– per jaar.
Leden die ons hebben gemachtigd tot automatische incasso behoeven niets te doen Alle andere leden zal per e-mail dan wel per brief worden gevraagd om de penningen op onze rekening over te maken. Ons bank­rekening­nummer zal uiteraard in de e-mail of brief worden vermeld.