x 
Inloggen
A- A A+

Algemene vergadering en contactdag op zaterdag 26 november 2022 in zalencentrum “De Schakel”, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.
Aanvang 11.00 uur zaal open 10.00 uur.

Aanvang vergadering 11:00 gehele programma tot in namiddag.
De makers van PRO-GEN en een aantal leden van de helpdesk zijn aanwezig.

 
Agenda:
 
1. Opening.
- Vaststellen agenda
- Mededelingen
- Ingekomen stukken
     
2. Notulen 23 april 2022. *

3. Begroting 2023 met toelichting *
 
4. Bestuurszaken.

5. Coördinatie samen reizen.
 
6. Rondvraag

7. Sluiting van de vergadering
 
In het middagprogramma zal Leonard van Kessel een presentatie houden over paleografie. Een inleiding op deze presentatie is < hier> te vinden * 
 
*De notulen, de financiële stukken zijn ook hier op de website te vinden. Wel eerst even inloggen.

 
Louis Hartman
Secretaris PGGG