x 
Inloggen
A- A A+


Beste Leden,

Op deze dag is weer de voorjaars algemene vergadering voor 2023 vastgesteld.
Het Bestuur kijkt er naar uit om u weer in grote getale te ontmoeten.
Uiteraard wordt u weer persoonlijk per mail uitgenodigd.
De zaal is open om 10:00 en start vergadering 10:30 in de u bekende locatie te Nijkerk.
In deze vergadering wordt de jaarrekening van 2022 vastgesteld. Leden kunnen zich opgeven bij de secretaris voor de lunch.
Zet in ieder geval de datum alvast in uw agenda!  Tot ziens in Nijkerk.

De Agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Opening.
- Vaststellen agenda
- Mededelingen
- Ingekomen stukken

 2 Notulen AV 26-11-2022

 3 Jaarverslag 2022

 4 Financiën 2022.
- Toelichting resultaten rekening
-
Toelichting balans
- Overzicht kostenplaats

5 Verslag kascontrole commissie
 
Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie

 6 Bestuursverkiezing.

Hans Maring, onze voorzitter en ledenadministrateur is aftredend en herkiesbaar. Tevens is Marion Riemens aftredend en herkiesbaar. Indien een ander lid zich beschikbaar stelt voor een van deze twee functies, kan deze dat kenbaar maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Volgend jaar, 2024, is Louis Hartman, de secretaris aftredend en NIET herkiesbaar.

Het bestuur vraagt u nu al om te overwegen of u zich beschikbaar wilt stellen om deze belangrijke functie over te nemen. Uiteraard kan er voor een inwerkperiode gezorgd worden.

7 Stand van zaken betreffende de website

8 Rondvraag

9 Sluiting

Aansluitend aan deze vergadering zal mevrouw Conny van den Eijnden een presentatie houden over de herkomst en betekenis van voor- en achternamen. Het eerste deel zal zijn voor de lunch en na de lunch is het tweede deel van de presentatie.

 Het Bestuur PGGG