x 
Inloggen
A- A A+

Kwartierstaat maken in tekstvorm

Om een kwartierstaat-uitvoer te maken in tekstvorm in MS-Word, met daaronder een index met paginaverwijzingen, gaan we als volgt te werk (zeer verkorte uitleg)

Hoofdmenu
Kwartierstaat
Plaats de cursorbalk op de proband <Enter>
In ‘Menu Instellingen’
Soort uitvoer: Tekstuitvoer & diversen
Uitvoerdefinitie: Standaard kwartierstaat-uitvoer
Kwartierherhaling: Eénmaal of altijd vermelden
Aantal generaties: 60 (of minder naar wens)
Kwartiernummer proband: Standaard is 1
Uitvoervolgorde: standaard is Kwartiernummer-volgorde
Uitvoertaal: Nederlands (of anders)
Invoer akkoord

Uitvoermenu
Schijfuitvoerstuurprogramma: kies RTF
Uitvoer naar schijf
A4
Lettergrootte: 11 pt
Geef nu pad en bestandsnaam (bv. C:\pg30\text\xxxxx.rtf, waarbij xxxxx de naam is die u geeft aan dit bestand).


Menu Opgeslagen instellingen
Met de cursorbalk op ‘Standaard kwartierstaat-uitvoer’ druk op de toets ‘Ins(ert)’
Kies ‘Algemene afdrukopties instellen’
In dit lijstje kunt u de J of de N wijzigen m.b.v.de spatiebalk
Bij de regel ‘WP/RTF-index plaatst u een cijfer 5
Invoer akkoord
Kies nu voor de regel ‘Genealogische afdrukopties instellen’
Ook hier kunt u m.b.v. de spatiebalk de J of N wijzigen
Bij ‘Uitvoerafkortingen’ kiest u voor het cijfer 1 of 2
Invoer akkoord

Onder welke naam moeten deze instellingen worden opgeslagen ?
Hier typt u zelf een beschrijving zodat u later deze instelling opnieuw kunt gebruiken.
<Enter>
Wilt u dir bestand nu openen? J/N
De J staat al ingevuld dus druk <Enter>
Het zojuist gemaakte bestand wordt nu geopend in MS-Word
Druk nu op de toetscombinatie <Ctrl+a> (alles selecteren) en druk op de toets <F9>
De index is hiermee gemaakt. Sla het bestand nu op als Worddocument.

Als u later in de tekst iets hebt veranderd (bv. foto’s of tekst toegevoegd) zullen de paginaverwijzingen niet meer kloppen.
Klik dan weer op de toetscombinatie < Ctrl+a> en daarna op de toets <F9> en de index is weer aangepast (u hoeft daarvoor de ‘oude’ index niet te verwijderen).

Merk op dat PRO-GEN nog actief is. Zie op het PRO-GEN-symbooltje op de taakbalk.
Daarop klikken is voldoende om PRO-GEN weer op het scherm te zien.