x 
Inloggen
A- A A+

Downloads voor leden & bezoekers PGGG

Omhoog

AdvOR 11

 

Toepassing - Wim Nelis: AdvOR

Download
Plaats het bestand in de map ..\PG30\SUPP

Niet op de knop "Openen" klikken, maar op de knop "Opslaan" als dat aangegeven wordt.
De installatie begint automatisch bij het opstarten van PRO-GEN.

Korte informatie over programma
Geef advies over restore van backups.

Programma AdvOR vergelijkt een map met backups met een map met PRO-GEN databases. Uit de tijdstippen van backup en laatste wijziging wordt een advies gemaakt over welke backups teruggezet zouden kunnen worden.

Voorbeeld-schermen

E:\temp>advor Backup=A:\ ProgenDb=C:\PG30\NL\DATA>

Overzicht van PRO-GEN backups in A:\

Naam     PRO-GEN Laatste wijziging   Backup
-------- ------- ------------------- -------------------
RIJKELYK v3.0    1999.10.02 17:22:40 2000.09.02 10:55:06
VANDIE   v3.0    2002.04.01 08:46:10 2002.04.01 08:50:12
NELIS8   v3.0    2002.03.09 19:13:10 2002.03.10 09:08:44
GLIJN    v3.0    2002.04.19 20:25:14 2002.04.23 22:40:28

Overzicht van PRO-GEN databases in C:\PG30\NL\DATA\

Naam     PRO-GEN Laatste wijziging   Backup
-------- ------- ------------------- -------------------
BARNDRGT v3.0    1999.12.21 11:55:46 1999.12.21 11:59:36
BOT      v3.0    2001.09.18 18:55:54 2001.09.18 18:57:18
DIERKES  v3.0    2001.06.26 15:17:14 2001.06.26 15:35:12
GRAFNOP  v3.0    2001.07.09 09:53:56 2002.04.16 06:44:40
LOOYENGA v3.0    1999.10.02 17:21:36 2002.04.16 06:44:48
NELIS8   v3.0    2002.01.27 20:55:40 2002.02.15 19:34:50
RIJKELYK v3.0    1999.10.02 17:22:40 2000.09.02 11:02:56
RIJKLIJK v3.0    2000.09.02 11:23:04 2000.09.02 11:31:22
TEST     v3.0    2002.04.12 08:08:44 2002.04.16 06:44:54
UITEWAAL v3.0    2002.01.27 19:40:50 2002.01.27 19:41:58
UYTEWAAL v3.0    2002.01.27 19:32:18 2002.01.27 19:56:42
VANDIE   v3.0    2002.03.08 20:43:34 2002.03.08 20:45:14
VANDIE2  v3.0    2000.09.05 17:21:08 2002.04.16 06:44:24

Advies mbt restore van backups

Naam     Restore Reden
-------- ------- ---------------------------------
RIJKELYK Nee
VANDIE    Ja Backup bevat recentere informatie
NELIS8    Ja Backup bevat recentere informatie
GLIJN     Ja Er is geen database met deze naam


Korte handleiding
Kies in het Hoofmenu voor "DOS programma starten"
Kies in "Overzicht DOS-programma's" voor "Advies over restore, kies backup-map"
Onder "Geef de directory van de backup(s) :" typt u het pad en de mapnaam waar uw backup-bestanden staan
bijvoorbeeld C:\pgbackup en druk op Enter

U krijgt nu een overzicht vergelijkbaar met de hierboven weergegeven tabel.
In het onderste deel staat het advies m.b.t. een restore.

------------

Korte beschrijving door Wim Nelis
Dit artikel is overgenomen uit PRO-GEN-eralia jrg. 8 (2002), nr. 2, blz. 43 e.v.

Terugzetten van Backups’s

door Wim Nelis, Emmeloord

In PRO-GEN zijn, geheel terecht, goede mogelijkheden opgenomen om
veiligheidskopieën (engels: back-ups) te maken van genealogische bestanden. Als
informatie verloren gaat, kost het veel werk en frustratie om de verloren gegane
gegevens te herstellen uit de vele bronnen die geraadpleegd zijn. PRO-GEN weet
van elk genealogisch bestand wanneer het voor het laatst gewijzigd is en wanneer
er voor het laatst een back-up is gemaakt. Daaruit bepaalt het of een back-up
nodig is of niet.

Het omgekeerde proces, een back-up terugzetten (engels: restore), is minder
ontwikkeld in PRO-GEN. Het toont een lijst van back-ups, met de datum waarop
een back-up gemaakt is, maar vergelijkt dat niet met de datum van laatste
wijziging van het overeenkomende genealogische bestand. Uit een vergelijking van
die twee datums kan mede bepaald worden of het terugzetten van een back-up
zinvol is.

Voor het terugzetten heb ik een programma geschreven, Advor geheten, dat de
back-ups in een map vergelijkt met de genealogische bestanden in een (andere)
map, en een overzicht maakt met een advies over het terugzetten van de
betreffende back-ups. Een dergelijk overzicht ziet er als volgt uit.

E:\temp>advor Backup=A:\ ProgenDb=C:\PG30\NL\DATA

Overzicht van PRO-GEN backups in A:\

Naam     PRO-GEN Laatste wijziging   Backup
-------- ------- ------------------- -------------------
RIJKELYK v3.0    1999.10.02 17:22:40 2000.09.02 10:55:06
VANDIE   v3.0    2002.04.01 08:46:10 2002.04.01 08:50:12
NELIS8   v3.0    2002.03.09 19:13:10 2002.03.10 09:08:44
GLIJN    v3.0    2002.04.19 20:25:14 2002.04.23 22:40:28

Overzicht van PRO-GEN databases in C:\PG30\NL\DATA\

Naam     PRO-GEN Laatste wijziging   Backup
-------- ------- ------------------- -------------------
BARNDRGT v3.0    1999.12.21 11:55:46 1999.12.21 11:59:36
BOT      v3.0    2001.09.18 18:55:54 2001.09.18 18:57:18
DIERKES  v3.0    2001.06.26 15:17:14 2001.06.26 15:35:12
GRAFNOP  v3.0    2001.07.09 09:53:56 2002.04.16 06:44:40
LOOYENGA v3.0    1999.10.02 17:21:36 2002.04.16 06:44:48
NELIS8   v3.0    2002.01.27 20:55:40 2002.02.15 19:34:50
RIJKELYK v3.0    1999.10.02 17:22:40 2000.09.02 11:02:56
RIJKLIJK v3.0    2000.09.02 11:23:04 2000.09.02 11:31:22
TEST     v3.0    2002.04.12 08:08:44 2002.04.16 06:44:54
UITEWAAL v3.0    2002.01.27 19:40:50 2002.01.27 19:41:58
UYTEWAAL v3.0    2002.01.27 19:32:18 2002.01.27 19:56:42
VANDIE   v3.0    2002.03.08 20:43:34 2002.03.08 20:45:14
VANDIE2  v3.0    2000.09.05 17:21:08 2002.04.16 06:44:24


Advies mbt restore van backups

Naam        Restore Reden
--------    ------- ---------------------------------
RIJKELYK        Nee
VANDIE           Ja Backup bevat recentere informatie
NELIS8           Ja Backup bevat recentere informatie
GLIJN            Ja Er is geen database met deze naam

Programma Advor gebruik ik tegenwoordig om er voor te zorgen dat bij elke
PRO-GEN dezelfde gegevens staan. Op een computer staan (nog) zowel PRO-GEN
3.0a als 3.0b, evenals op een laptop die gebruikt wordt bij bezoek aan archieven.
Als bij een van de PRO-GENnen gegevens gewijzigd zijn, maak ik een back-up. Die
back-up dient dan bij de andere PRO-GENnen teruggezet te worden. Soms kan dat
niet direct, en aangezien er momenteel een tiental genealogische bestanden bij elk
van de PRO-GENnen staat, weet ik na verloop van tijd niet meer zeker welke
back-ups teruggezet dienen te worden en welke niet. Voorzichtigheid is dan
geboden, want als een back-up ten onrechte teruggezet wordt, zal de recent
ingevoerde informatie verloren gaan. Dit probleem wordt door Advor voorkomen.

Ik heb dit programma dus nodig vanwege mijn werkwijze: er zijn meerdere
PRO-GENnen, elk met (bijna) alle bestanden, en bij elk breng ik veranderingen
aan. Daarom moet elke PRO-GEN voorzien zijn van de meest recente versie van de
genealogische bestanden.

Het programma Advor geeft een advies. Onder omstandigheden kan dit advies fout
zijn. Stel dat ik me niet gehouden heb aan mijn eigen werkvoorschrift door één
bestand bij verschillende PRO-GENnen te veranderen en later alleen van het laatst
gewijzigde bestand een back-up maak. Programma Advor zal dan ten onrechte
adviseren om bij de andere PRO-GEN de back-up terug te zetten. Zou ik dat doen,
dan gaan de daar ingevoerde veranderingen verloren. In dit geval dien ik de twee
bestanden samen te voegen. De moraal is dat ook de details van de werkwijze
bepalen of een back-up al dan niet teruggezet dient te worden. Het programma
kijkt uitsluitend naar datum en tijd, en niet naar de gevolgde werkwijze.

Er zijn twee belangrijke voorwaarden waaraan voldoen moet zijn, wil het
programma zinvol gebruikt kunnen worden. De eerste voorwaarde is dat de naam
van een genealogisch bestand overal hetzelfde is. Dat betekent omgekeerd dat als
twee bestanden dezelfde (basis)naam hebben, deze beide bestanden betrekking
hebben op hetzelfde genealogische bestand.

De tweede voorwaarde is dat de klokken op de betrokken computers "voldoende"
gelijk lopen. In de praktijk zal als ze binnen een paar minuten gelijk lopen er geen
probleem ontstaan door het tijdsverschil. Afhankelijk van de manier waarop men
PRO-GEN gebruikt, kan een (veel) groter tijdsverschil getolereerd worden.

Ter afsluiting nog een paar details over het programma Advor. Als een back-up is
gevonden, een bestand met de extensie .LZH, dan wordt het tijdstip van creatie
van dit bestand NIET gebruikt. Het kan door de behandelingen (zoals FTP)
veranderd zijn. Daarom wordt van het genealogische bestand in de back-up het
tijdstip van de laatste modificatie bepaald. Op dezelfde wijze wordt ook van een
genealogisch bestand het tijdstip van de laatste modificatie bepaald. Dit tijdstip, en
niet het tijdstip van de laatste back-up, wordt gebruikt om te bepalen of het
terugzetten van een back-up zinvol is of niet.

Doordat de inhoud van de back-up bekeken wordt, kan ook bepaald worden of de
back-up door PRO-GEN versie 2.3c of door PRO-GEN versie 3.0a of 3.0b is
gemaakt. Als een back-up en een genealogisch bestand wel dezelfde naam hebben,
maar met verschillende versies van PRO-GEN gemaakt zijn, zal Advor nimmer
adviseren om de back-up terug te zetten.

-----------------------------------
Artikel van Wim Nelis in PRO-GEN-eralia jrg. 11 (2005), nr. 2, blz. 54 als pdf-bestand:

advor11.pdf

Artikel: Terugzetten van Backups’s

 
Powered by Phoca Download