x 
Inloggen
A- A A+

Downloads voor leden & bezoekers PGGG

Omhoog

CBG-PK

 

Toepassing - Wim Nelis: CBG-PK

Download
Plaats het bestand in de map ..\PG30\SUPP

Niet op de knop "Openen" klikken, maar op de knop "Opslaan" als dat aangegeven wordt.
De installatie begint automatisch bij het opstarten van PRO-GEN.

Korte informatie over programma
Met deze routine kan een lijst van personen worden gemaakt van wie een uittreksel van de persoonskaart kan worden opgevraagd bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

Maak selectie voor aanvraag persoonskaart, en print de selectie.
CBGPK - Selecteer personen wier persoonskaart kan worden aangevraagd.
CBGPKP- Print geselecteerde personen als in CBG PK aanvraagformulier.

Voorbeeld-scherm

Aanvraag persoonskaaarten bij het CBG

Dit formulier voldoet aan de voorschriften van het CBG


Korte handleiding

Hoofmenu
W (van "Wijzigen gegevens personen")
L (van "Selecteer")
K (van "Opgeslagen voorwaarde kiezen")
Kies de regel: "Personen wier persoonskaart kan worden aangevraagd"
Esc (om terug te keren naar het Hoofdmenu
U (van "Uitvoer gegevens personen")
In de Deellijst personen -Enter-
In menu "Instellingen":
Soort uitvoer: Tekstuitvoer & diversen
Uitvoerdefinitie: kies hier voor "Print vervolgformulier aanvraag persoonskaarten"
A (van "Invoer akkoord")
In het "Uitvoermenu" kiest u voor uitvoer naar bv printer.

Het aangemaakte formulier voldoet geheel aan de voorschriften van het CBG.

Korte beschrijving door Wim Nelis
Artikel over cbgpk overgenomen uit PRO-GEN-eralia jrg. 6 (2000), nr. 3, blz. 59:

Selectie t.b.v. CBG persoonskaarten


door Wim Nelis, Marknesse

Een tijdje geleden wilde ik de gegevens over ‘recent’ overleden familieleden uitbreiden door hun persoonkaarten bij het CBG aan te vragen. Al gauw bleek dat het prettig zou zijn om PRO-GEN een selectie te laten maken van de personen voor wie een persoonkaart kan worden aangevraagd.

In PRO-GEN 3.0 is de mogelijkheid geïntroduceerd om een VTX programma te schrijven waarmee de selectie kan worden verfijnd. Daarvoor is het volgende VTX programma geschreven:

'
' CBGPK : Selecteer de personen waarvan een (P)ersoons(K)aart bij het
'         CBG kan worden aangevraagd.
'
INCLUDE "alias.sub"

IF BINAND(STATUS,9)=1 THEN
  LET #1$= ""                                                     ' De te selecteren personen
  LET #2$= ""                                                     ' De te markeren personen
  LET #1 = YEAR(DATE$) - 1                  ' Vorig jaar
END IF

IF LEN(DAY$(Death_date))>0 THEN
  LET #2= YEAR( Death_date )    ' Jaar van overlijden

  IF (#2>1938) AND (#2<#1) THEN
    CHECKMARK Person_record,#1$ ON

    IF LEN(DAY$(Birth_date))=0 OR LEN(Birth_place)=0 OR LEN(Death_place)=0 THEN
      CHECKMARK Person_record,#2$ ON
    END IF
  END IF
END IF

IF BINAND(STATUS,2)= 2 THEN
  SELECT PERSONS #1$, "Personen waarvan PK opvraagbaar is"
  MARK   PERSONS #2$, "Onvolledige geboorte- of overlijdensgegevens"
END IF

Dit programma selecteert de personen waarvan de overlijdensdatum bekend is ( LEN(DAY$(Death_date))>0 ), die overleden zijn na 1938 en voor vorig jaar. Als een van de overige basis gegevens, te weten geboortedatum, geboorteplaats en overlijdensplaats, niet bekend is, dan wordt de persoon gemarkeerd.

Dit programma wordt aangeroepen vanuit de persoonslijst, met het se(L)ecteer commando. Het komt voor in de lijst van opgeslagen voorwaarden.

---------------------------

Dit artikel is overgenomen uit PRO-GEN-eralia jrg. 6 (2000)  nr. 3, blz. 59 e.v. als pdf-file:
cbgpk.pdf
 
Powered by Phoca Download