x 
Inloggen
A- A A+

Downloads voor leden & bezoekers PGGG

Omhoog

ExtA 15

 

Toepassing - Wim Nelis: ExtA

Download
Plaats het bestand in de map ..\PG30\SUPP

Niet op de knop "Openen" klikken, maar op de knop "Opslaan" als dat aangegeven wordt.
De installatie begint automatisch bij het opstarten van PRO-GEN.

Korte informatie over programma
ExtA: Extraheer onderzoeksaantekeningen

Programma ExtA extraheert aantekeniningen uit een op te geven veld van personen en hun relaties en toont deze compact op het scherm. Een aantekening is een kort stukje tekst, omgeven door blokhaken. Standaard wordt in het veld "Persoon klad" gekeken.

Voorbeeld-schermen
(Klik op de afbeelding voor een vergoting en klik op Venster sluiten om de vergroting weer te sluiten.)

ExtA optie menu Keuze uit welk soort archief u wilt bezoeken en welk veld u de onderzoekaantekeningen in hebt geschreven.
ExtA uitvoermenu Uitvoer naar scherm (kan ook naar papier) van zowel personen als relaties van de gegevens die u moet/wilt opzoeken in het archief.


Korte handleiding
Om u thuis voor te bereiden op een archiefbezoek is het handig wanneer een werklijst c.q. archieflijst m.b.v. PRO-GEN kan worden vervaardigd. Daarvoor maakt u aantekeningen van datgene waar u naar op zoek bent in een bepaald archief in een door u te kiezen veld. Gebruikelijk is natuurlijk het kladveld. Dus het kladveld op het Persoonsblad en/of het kladveld op het Relatieblad.
Begin uw aantekening altijd met een openings-blokhaak en eindig deze aantekening met een sluit-blokhaak. Exta zoekt namelijk naar tekst dat tussen blokhaken staat, de rest van de tekst in hetzelfde veld wordt genegeerd.

Om genoemd lijstje te maken kiest u in het Hoofdmenu voor "Uitvoer gegevens personen"
In de lijst kunt u besluiten om te kiezen voor "Totaallijst personen"of voor een selectie, dus "Deellijst personen" Enter
In het menu "Instelling kiest u bij "Soort uitvoer" voor "Tekstuitvoer & diversen" -Enter-
In hetzelde menu kiest u bij "Uitvoerdefinitie" voor "Exta" Enter
Zorg dat bij "Te printen personen" "Alle geselecteerde personen" staat
Met de cursorbalk op "Invoer akkoord" Enter
In het uitvoermenu kiest u voor "Uitvoer naar de printer" -Enter-
In menu "Werkomschrijving, opties" geeft u twee zaken aan
1e het archief
2e uit welk veld komt de informatie tussen blokhaken. Standaard is Persoon klad) dus laat u N staan, maar als u een ander veld verkiest, dan maakt u van N een J -Enter-
Met de cursorbalk op "Invoer akkoord" -Enter- 
Als u N had laten staan begint onmiddellijk de uitvoer, als u een J hebt ingevuld, dan maakt u eerst een keuze uit de beschikbare velden waarna ook de uitvoer begint.

Korte beschrijving door Wim Nelis
Dit artikel is overgenomen uit PRO-GEN-eralia jrg. 3 (1997), nr. 1, blz. 16.

Overzicht van onderzoeksonderwerpen


door W.J.M. Nelis, Marknesse

In dit blad werd een methode beschreven om aantekeningen over nog uit te voeren onderzoek in het kladveld van een persoon of een relatie op te slaan, om daaruit vervolgens een werklijst te distilleren. De werkwijze omvatte nogal wat stappen. In een tweede artikel over dit onderwerp werd dit vereenvoudigd.

Intussen had ik - om dezelfde reden - ervoor gekozen om een VTX-programma te schrijven dat de aantekeningen uit een PRO-GEN-bestand extraheert en compact presenteert. Dit programma ExtA, acroniem voor Extraheer _Aantekeningen, wil ik graag in het kort aan u voorstellen.

Een aantekening over nader onderzoek wordt dus in het kladveld van een persoon of een relatie opgeslagen. Daar ik het kladveld ook voor andere doelen gebruik, dienen de aantekeningen duidelijk herkenbaar in het kladveld staan. Ik heb gekozen voor het gebruik van blokhaken ‘[ ]’ om aan te geven dat daartussen een onderzoeksklus staat beschreven.
Na installatie van ExtA kan het vanuit het Hoofdmenu worden aangeroepen via één van de persoon uitvoermenu’s. Eventueel kan voordat ExtA wordt gestart een extra (voor)selectie worden uitgevoerd met behulp van het selectie commando. In ExtA is ingebouwd, dat met de selectie van personen ook alle relaties van die personen worden geselecteerd.

Nadat ExtA is gestart, vraagt het om de naam van het archief waarop verder geselecteerd moet worden. ExtA bekijkt of de opgegeven tekenreeks in de aantekening (tussen blokhaken) voorkomt. Indien dit niet het geval is, wordt de desbetreffende aantekening genegeerd. Maar als die tekenreeks er wel in staat, wordt het naar het uitvoermedium geschreven, tezamen met het recordnummer van die persoon, de naam van de persoon alsmede het geboorte- en overlijdensjaar, voorzover deze bekend zijn.
Als alle geselecteerde personen zijn bekeken, worden de kladvelden van de relaties van de geselecteerde personen bekeken en worden de gevonden aantekeningen getoond, tezamen met de namen van de partners. De uitvoer die gegenereerd wordt door ExtA, ziet eruit als in het hierna getoonde voorbeeld.
Voor het genealogisch onderzoek gebruik ik een kleine, draagbare computer. Deze computer gaat mee als ik een archief bezoek. Daarom is de korte omschrijving van de persoon of relatie toereikend: met het recordnummer kan ter plekke de desbetreffende persoon of relatie op het scherm getoond worden.

De brontekst van ExtA is te groot om in dit artikel op te nemen, het is namelijk ongeveer 400 regels lang.
rec    naam persoon                      actie                                                                                                        
44    Aaltje HUIJSKEN (1814-1866)        GA Barendrecht: geboorteakte
45    Paulus OIRSCHOT (????-1836)        GA Barendrecht: overlijdensakte
                                familie=Grietje van Overschot?
47    Neeltje van DIE (1812-1815)        GA Barendrecht: naam in geboorteakte
182    Trijntje van GELDEREN (????-????) GA Ridderkerk:
                                         achternaam ‘van Gelder’ of ‘van Gelderen’

rec    namen partners                    actie                                                                                 
18    A. van DIE*J. de ZEEUW            GA Barendrecht:
                                        controleer naam derde getuige


afb. Voorbeeld van de uitvoer die wordt gegenereerd door het programma ExtA---------------------------------

Artikel overgenomen uit PRO-GEN-eralia jrg. 3 (1997), nr. 1, blz. 16 als pdf-file:

exta15.pdf

Extraheer Aantekeningen

 
Powered by Phoca Download