x 
Inloggen
A- A A+

Downloads voor leden & bezoekers PGGG

Omhoog

PgIT 119

 

Toepassing - Wim Nelis: PgIT

Download
Plaats het bestand in de map ..\PG30\SUPP

Niet op de knop "Openen" klikken, maar op de knop "Opslaan" als dat aangegeven wordt.
De installatie begint automatisch bij het opstarten van PRO-GEN.

Korte informatie over programma
PgIT 1.19 - Pro-gen Installation Tool.

PgIT installeert uitbreidingen op PRO-GEN. Het wordt door PRO-GEN aangeroepen als deze uitbreidingen aantreft.
Nieuw in versie 1.19 is een optimalisatie van het geheugengebruik, waardoor grotere packages geinstalleerd kunnen worden.

Geen voorbeeld-schermen beschikbaar

  

 

Korte handleiding

Artikel "PRO-GEN installatieprogramma" van Wim Nelis uit PRO-GEN-eralia jrg.7 (2001), nr. 4, blz. 84:

pgit119.pdf


Na deze informatie nog vragen?

Stuur dan een mailtje naar Wim Nelis.

PRO-GEN installatie programma


door Wim Nelis, Emmeloord

Inleiding
Voor de vorige versies van PRO-GEN zijn regelmatig verbeteringen en uitbreidingen uitgebracht. Het installeren daarvan vergde in het algemeen vrij veel werk en daarom kon er makkelijk iets mis gaan. Een van de veranderingen in de recent verschenen PRO-GEN versie 3.0b is dat de installatie door PRO-GEN zelf kan worden uitgevoerd, waardoor het installeren van een uitbreiding op PRO-GEN eenvoudiger is geworden. Tegelijkertijd is het eenvoudiger geworden om een uitbreiding of verbetering op PRO-GEN klaar te maken voor verspreiding.


Installeren van een uitbreiding
De uitbreiding (of verbetering) op PRO-GEN wordt verspreid in één bestand. Dit bestand is een zogeheten archief (engels: archive), waarin de benodigde bestanden gebundeld zijn. Het archief moet aangemaakt zijn met het programma LHA, dat door PRO-GEN ook gebruikt wordt om een backup te maken. Het archief is te herkennen aan de naam: de extensie in de naam is LZH.

Op een of andere wijze wordt de uitbreiding of de verbetering aangeleverd. Het kan opgehaald worden met een web-browser, het kan binnenkomen in een bijlage bij een e-mail, op een CD of op een floppy disk. Het archief dient in de map geplaatst (gekopieerd) te worden waarin PRO-GEN het zal zoeken. Dit is de map genaamd SUPP in de map waarin PRO-GEN geïnstalleerd is. Standaard wordt PRO-GEN geïnstalleerd in map C:\PG30. In dat geval zoekt PRO-GEN in map C:\PG30\SUPP.

Daarna kan PRO-GEN gestart worden. Als PRO-GEN bemerkt dat er een nog niet geïnstalleerd archief in de map SUPP staat, zal het vragen of deze geïnstalleerd dient te worden. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord, zal PRO-GEN zelf stoppen, en het installatieprogramma starten. Doordat PRO-GEN tijdens de installatie niet actief is, kan elk onderdeel van PRO-GEN veranderd of vervangen worden. Het heeft wel als nadeel dat PRO-GEN opnieuw gestart moet worden als de installatie klaar is.

In elk archief staat een installatievoorschrift. Deze heeft dezelfde basisnaam als het archief, maar de extensie is niet LZH doch INI. Als een archief eenmaal geïnstalleerd is, staat in de map SUPP naast het archief ook het installatievoorschrift als apart bestand. Zo ziet PRO-GEN welk archief al geïnstalleerd is.

In de map van PRO-GEN wordt een samenvatting bijgehouden van de geïnstalleerde uitbreidingen en verbeteringen in bestand PGIT-2.LOG.Na elke installatie wordt één regel in de samenvatting bijgeschreven.

Aanmaken van een uitbreiding
Als u een uitbreiding op PRO-GEN gemaakt heeft die u met anderen wilt delen, dan dient de uitbreiding zo verpakt te worden dat anderen het kunnen installeren. Dat vergt een drietal stappen.

De eerste stap is het verzamelen van de benodigde bestanden in een aparte, tijdelijke map. De tweede stap is de aanmaak van een installatievoorschrift. De structuur van het installatievoorschrift staat uitgebreid beschreven in PRO-GEN (zie PRO-GEN, menu documentatie, PGIT.DOC). Ter illustratie is hieronder het installatievoorschrift van programma TelA (zie PRO-GEN-eralia jaargang 7, nummer 3, bladzijde 60) opgenomen.

  1=
    2=Programma TelA telt van elke achternaam het aantal keren dat het voorkomt.
    3=In de alfabetisch gesorteerde lijst wordt achter elke naam het aantal
    4=voorkomens gemeld. Deze lijst is bedoeld als samenvatting, die als
 5=HTML-pagina wordt gepubliceerd.

 [Module-0]
 Name=tela.vtx
 Type=VTX
 Action=Update
 Crc=
    Catalog0=NL:PG-VTX-1.CAT:#FullModuleName!,Toon achternamen met aantal

In de sectie [Package] staat wat administratieve informatie, het wordt alleen gebruikt om op het scherm te tonen. De sectie [Pro-gen] geeft aan voor welke versies en talen geïnstalleerd kan worden, in dit geval in alle PRO-GEN versies, alleen in de Nederlandse taal. De sectie [Comment-NL] bevat commentaar dat op het scherm wordt getoond. De eerste regel komt tevens in de samenvatting terecht.

In sectie [Module-0] staat het echte werk vermeld. Een bestand genaamd TELA.VTX moet worden geïnstalleerd. Het is van het type VTX. Daarmee is bekend waar het geplaatst moet worden. Sleutelwoord Action geeft aan wanneer geïnstalleerd moet worden: Update betekent installeren indien nog niet bekend of een oudere versie aanwezig. Sleutelwoord Crc geeft aan dat het in het controleprogramma moet worden opgenomen (zie PRO-GEN, DOS programma starten, Controleer de programmabestanden). Sleutelwoord Catalog0 geeft aan dat het menu in bestand PG-VTX-1.CAT moet worden aangepast.

De derde stap is dat met het programma LHA het archief wordt aangemaakt. De naam van het archief en de naam van het installatievoorschrift zijn, op de extensie na, gelijk. Het bovenstaande installatievoorschrift staat in bestand TELA.INI en dus moet de naam van het archief TELA.LZH zijn. Het archief is aangemaakt met de DOS opdracht:
 
  c:\pg30\lha\lha a tela *.*

Het resultaat is een archief dat op verschillende wijzen verspreidt kan worden, en elders in PRO-GEN 3.0b kan worden geïnstalleerd.

Andere versies van PRO-GEN
Als u iet wilt verspreiden dat ook in eerdere versies van PRO-GEN moet kunnen worden geïnstalleerd, kunt u een vergelijkbaar programma, genaamd PUIK, gebruiken. Het gebruikt precies dezelfde structuur en dus ook hetzelfde installatievoorschrift voor een installatie.


-----------------------------------

Dit artikel is overgenomen uit PRO-GEN-eralia jrg. 7 (2001), nr. 4, blz. 84.
 
Powered by Phoca Download