x 
Inloggen
A- A A+

Downloads voor leden & bezoekers PGGG

Omhoog

PG-USB 15

pg-usb15

 

Toepassing - Wim Nelis: PG-USB

Download
Plaats het bestand in de map ..\PG30\SUPP

Niet op de knop "Openen" klikken, maar op de knop "Opslaan" als dat aangegeven wordt.
De installatie begint automatisch bij het opstarten van PRO-GEN.

Korte informatie over programma
Maak PRO-GEN files onafhankelijk van de huidige disk-letter.

Als PRO-GEN geinstalleerd is op een mobiele disk, zoals een USB memory stick, zal de disk-letter van deze PRO-GEN verschillend zijn op verschillende computers. PG-USB past de PRO-GEN files aan, zodat daarin alleen nog maar relatieve padnamen staan, waardoor PRO-GEN gebruikt kan worden op elke gastcomputer. De genealogische bestanden dienen allen bij PRO-GEN, op dezelfde (logische) disk, te staan.

Geen voorbeeld-schermen beschikbaar

Korte beschrijving

Artikel "PRO-GEN op een USB"memory stick"" van Wim Nelis uit PRO-GEN-eralia jrg. 13 (2007), nr. 4, blz. 76:

pg-usb15.pdfNa deze informatie nog vragen?
Stuur dan een mailtje naar Wim Nelis.

PRO-GEN op een USB "memory stick"   


door Wim Nelis, Emmeloord

Regelmatig komt de vraag of het mogelijk is om PRO-GEN te gebruiken vanaf een "USB memory stick" (UMS). De opgegeven reden komt neer op de wens om PRO-GEN eenvoudig te kunnen meenemen en te kunnen gebruiken op een gast-computer, zonder dat PRO-GEN op die gast-computer geïnstalleerd hoeft te worden. Die gast-computer kan bij familieleden staan, in een archief, of misschien wel in een internet-café.

Naar een oplossing
In het artikel "PRO-GEN en een USB-memory-stick" in PRO-GEN-eralia maart 2004 van Johan Mulderij gaat hij al in op de bovenstaande vraag. In dat artikel staat het volgende:

    "PRO-GEN-programma en -bestanden op de USB-memory-stick. Als u bijvoorbeeld in de pauzes op uw werk PRO-GEN zou willen gebruiken, zonder het te hoeven installeren op de werk-PC, dan zou u het gehele PRO-GEN-programma, inclusief databestanden, op de USB-memory-stick kunnen plaatsen. [...]
    Het is nu belangrijk dat de schijf-letter voor de USB-memory-stick telkens gelijk is."

De schijf-letter van de UMS mag dus niet veranderen als het op een andere computer gebruikt wordt. De reden is dat in de verschillende bestanden van PRO-GEN verwijzingen staan naar andere bestanden, die de complete padnaam bevatten, dus inclusief een schijf-letter. Dit is een grote beperking in het gebruik van PRO-GEN, want u heeft de schijf-letter die toegekend wordt aan de UMS niet in de hand.

Het blijkt echter dat PRO-GEN uitstekend overweg kan met relatieve padnamen, in dit geval namen uitgaande van de map waarin PRO-GEN.EXE zelf staat. In een relatieve padnaam staat geen schijf-letter meer. Dit gedrag van PRO-GEN blijkt uit een ouder artikel getiteld "Publicatie op CD-ROM" in PRO-GEN-eralia juni 2000 van Johan Mulderij. Daarin staat:

    "Verander de volledige pad-aanduiding in een relatieve pad-aanduiding m.b.v. een editor.
    In een drietal bestanden staan nu namelijk bestanden of directory’s die beginnen met C:\PGDEMO\NL\........ Dit moet gewijzigd worden in een relatieve padaanduiding omdat een CD-ROM-drive altijd een andere driveletter zal hebben en dit ook niet bij iedereen D: zal zijn. Hiervoor moet in de volgende drie bestanden de tekst C:\PGDEMO\NL\ geheel worden weggehaald (inclusief de backslash na NL):

    C:\PGDEMO\NL\PRO-GEN.CFG (regels 6, 12 en 60)
    C:\PGDEMO\NL\PRO-GEN.CAT
    C:\PGDEMO\NL\DATA\naam.DEF (waarbij ‘naam’ de bestandsnaam van uw PRO-GEN bestand is)."

Uit deze beschrijving is ook duidelijk welke bestanden moeten worden aangepast. Er is een hulpprogramma gemaakt, PG-USB geheten, om in de genoemde bestanden de complete padnamen te vervangen door relatieve padnamen. Daardoor werkt PRO-GEN op elke (Windows) gastcomputer, die de UMS herkent.

Werking van PG-USB
Het programma PG-USB dient in dezelfde map te staan als PRO-GEN. Als het gestart wordt zoekt het naar de taal-mappen NL, D en GB. Als zo’n map bestaat, dan worden in die map bestand PRO-GEN.CFG,  bestanden *.CAT (waarin menu’s van PRO-GEN staan) en bestanden DATA\*.DEF (waarin verwijzingen naar opmaakdefinities kunnen staan) doorzocht op volledige padnamen. Deze worden ontdaan van het beginstuk, tot en met de taal-map, waardoor een relatieve padnaam ontstaat. Daarna start het PGWINPRN, die op zijn beurt PRO-GEN start.

Het gebruik van een "mobiele" PRO-GEN
PRO-GEN kan op een paar verschillende manieren op de UMS worden geplaatst. Een manier is om PRO-GEN op de UMS te installeren, en om vervolgens de genealogische gegevens te importeren door back-ups te "restoren" op de UMS. Daarna kan PG-USB worden geïnstalleerd.
Als alle genealogische bestanden op de standaard plek staan, is een andere, en snellere, manier om eerst PG-USB te installeren in een bestaande PRO-GEN. Nadat PG-USB uitgevoerd is, kan met Windows verkenner de PRO-GEN map, veelal C:\PG30, gekopieerd worden naar de UMS. Dan heeft u in een keer een werkende PRO-GEN met alle data.

Het programma PG-USB zal niet vaak nodig zijn, daar PRO-GEN de relatieve padnamen niet verandert in volledige padnamen. Toch kunnen er door het gebruik weer volledige padnamen verschijnen, bijvoorbeeld door een nieuw genealogisch bestand aan te maken. Zolang de UMS op dezelfde computer gebruikt wordt, is dit niet erg: de UMS krijgt dan steeds dezelfde schijf-letter toegekend, en PRO-GEN zal gewoon werken. Pas als de UMS in een andere gastcomputer gebruikt wordt, die een andere schijf-letter toekent aan de UMS, zal het hulpprogramma weer nodig zijn. Een eenvoudige, en voldoende, regel is om PG-USB te gebruiken de eerste keer nadat de UMS verhuisd is naar een volgende gast-computer.
Omdat bij gebruik van een UMS op een gastcomputer, niets van PRO-GEN geïnstalleerd is op die gastcomputer, zal er geen icoontje op het scherm staan om PRO-GEN te starten. Met behulp van Windows verkenner kan PG-USB.EXE of PGWINPRN.EXE gestart worden, met een dubbel-klik.


(Na lezing van bovenstaande kunnen we voor memorystick ook lezen "externe harddisk" of “andere partitie”. De redactie).

Artikel overgenomen uit PRO-GEN-eralia jrg. 13 (2007), nr. 4, blz. 77
 
Powered by Phoca Download