x 
Inloggen
A- A A+

Downloads voor leden & bezoekers PGGG

Omhoog

SelGiS

selgis12

 

Toepassing - Wim Nelis: SelGiS

Download
Plaats het bestand in de map ..\PG30\SUPP

Niet op de knop "Openen" klikken, maar op de knop "Opslaan" als dat aangegeven wordt.
De installatie begint automatisch bij het opstarten van PRO-GEN.

Korte informatie over programma
SelGiS  Selecteer genealogie inclusief schoonouders (vanaf versie 3.0b-p7).

Programma SelGiS selecteert of markeert de personen in de genealogie van de huidige persoon, alsmede de partners en hun ouders.

Voorbeeld-schermen
Korte beschrijving

Genealogie met schoonouders, eerste aanvulling

door Wim Nelis, Emmeloord

Wat er aan vooraf ging
In de vorige PRO-GEN-eralia staat een artikel met als titel “Genealogie met schoonouders”. In de laatste week om kopij voor de vorige PRO-GEN-eralia in te leveren speelden rond dit artikel twee zaken. Ten eerste waren er uitbreidingen op het daarin beschreven programma aangebracht, en dus kwamen er ook aangepaste versies van het artikel, en ten tweede bleek dat het programma bij bepaalde vormen van gebruik niet altijd goed werkte. Daarom moest een deel van de mogelijkheden geschrapt worden, en is er weer een aangepaste versie van het artikel gemaakt. Tevens is op het laatste moment de naam van het programma veranderd.

Uit de serie van versies van het artikel is helaas de voorlaatste in plaats van de laatste versie in PRO-GEN-eralia geplaatst. Deze fout is snel gecompenseerd door op de website van de gebruikersgroep de correcte versie te plaatsen. Ook op deze plek zou de gewenste versie van het artikel kunnen staan, ware het niet dat er intussen verbeteringen op PRO-GEN zijn uitgebracht. Door deze verbeteringen werken de eerder geschrapte mogelijkheden nu wel goed en is een aanvulling op het artikel nodig.

Een nieuwe versie
De nieuwe versie van SELGIS (SELecteer Genealogie Inclusief Schoonouders) selecteert of markeert de personen in een genealogie, inclusief de ouders van de partners van de nakomelingen van de hoofdpersoon van de genealogie. De verandering in de nieuwe versie van SELGIS is dat het programma nu ook aangeroepen kan worden vanuit het seLectie-menu of vanuit het mArkeer-menu. Beide menu’s zijn op te roepen vanuit de personenlijst.

Als het programma wordt gestart vanuit “uitvoer gegevens personen”, dan kent het twee in te stellen opties. Met de eerste optie kan worden ingesteld of de ouders van de stamvader al dan niet worden bepaald, en dus al dan niet in de selectie worden meegenomen. De standaardwaarde is om de ouders van de stamvader niet te bepalen: dit komt overeen met de uitvoer van een genealogie: de ouders van de hoofdpersoon worden niet genoemd, de ouders van zijn partner of partners wel.
Met de tweede optie kan worden ingesteld of de gevonden personen geselecteerd of gemarkeerd moeten worden. In het eerste geval zal een nieuwe selectie worden aangemaakt, die niet direct actief is. Vanuit de personenlijst is deze te vinden aan het einde van het seLectie-menu. In het tweede geval wordt een eventuele markering gewist en de gevonden personen gemarkeerd. Via het seLectie-menu kunnen de gemarkeerde personen weer geselecteerd worden.

Als het programma gestart wordt vanuit het selectie- of vanuit het markeermenu in de personenlijst kent het slechts één optie. Daarmee kan worden ingesteld of de ouders van de stamvader al dan niet worden meegenomen.

Installatie
Gebruik selgis12 uitsluitend nadat u een Aanvulling op PRO-GEN hebt aangebracht met een hogere versie dan 6.

------------------------------------

Overgenomen uit PRO-GEN-eralia jrg. 10 (2004), nr. 3, blz. 67Artikelen in pdf-formaat die over SelGiS zijn gepubliceerd door Wim Nelis:
1e artikel: selgis.pdf PRO-GEN-eralia, jrg. 10, nr. 2, juni 2004 (gecorrigeerd)

Na deze informatie nog vragen?
Stuur dan een mailtje naar Wim Nelis.

selgis.pdf

 Artikel: Informatie - Genealogie met schoonouders

 
Powered by Phoca Download