Inloggen
A- A A+

Organisatie

De PRO-GEN Gebruikersgroep is een geheel door vrijwilligers gerunde organisatie die zich ten doel stelt gebruikers van het genealogieprogramma PRO-GEN te ondersteunen bij het gebruik van dit programma. Om deze doelstelling te kunnen realiseren is een organisatie opgezet waarbij het bestuur ondersteuning krijgt van een aantal commissies, elk met een specifiek aandachtspunt. Zo is er een commissie waarvan de leden fungeren als medewerkers van een Helpdesk, een voor gebruikers telefonisch of per e-mail benaderbaar hulpmiddel om vragen over het gebruik van het programma beantwoord te krijgen. Daarnaast is er een commissie die zich bezig houdt met het ontwikkelen, verspreiden en organiseren van opleidingen, zowel schriftelijk als mondeling. Verder houdt een commissie zich bezig met de uitwisseling tussen leden van door deze aangeboden genealogische gegevens met het doel onderlinge contacten daaromtrent tot stand te kunnen brengen. Een andere commissie is belast met het organiseren van regionale bijeenkomsten.

Meer gegevens over de vereniging en haar activiteiten vindt u op de door u nu benaderde website. Een deel van deze gegevens is evenwel alleen voor leden beschikbaar. Voor niet-leden is het daarom niet mogelijk om toegang te hebben tot:

  • In het verleden in PRO-GEN-eralia verschenen artikelen
  • Het forum met door leden beschreven problemen en de reacties daarop
  • Het bestellen van lesmateriaal
  • Bepaalde door leden en anderen beschikbaar gestelde (hulp)toepassingen.

Het lid zijn van de PRO-GEN Gebruikersgroep heeft dus grote voordelen. Inschrijven is eenvoudig, zie Lid worden?

Voor nadere gegevens over bestuur, medewerkers en commissies verwijzen wij naar de desbetreffende subitems.

Het secretariaatsadres van de vereniging is:

Secretariaat PGGG
De Brink 4
6026 CC Maarheeze
 
Tel. (06) 15020580  
Bankrekeningnummer: NL87 RABO 0118626 191  (BIC RABONL 2U), t.n.v. PRO-GEN Gebruikersgroep

e-mail via secretaris[at]pggg.nl waarbij [at] moet worden vervangen door het apestaartje @.