x 
Inloggen
A- A A+

De volgende service wordt verleend door de PGGG:

  • Er wordt toegang geboden tot de websites van leden die zich daartoe hebben aangemeld
  • Er zijn links te vinden naar algemene Genealogische websites
  • Leden kunnen de actuele ledenlijst aanvragen.

Op 21 april 2007 zijn voor de laatste maal de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging PRO-GEN Gebruikersgroep vastgesteld.
Deze stukken zijn als PDF-bestand te downloaden:


Statuten 2007

Huishoudelijk reglement 2007


De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 40539019.