x 
Inloggen
A- A A+

PRIVACYBELEID

Inleiding
U leest hier o.a. hoe wij omgaan met informatie die de vereniging van de leden verkrijgt, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt laten wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

PGGG respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.pggg.nl,

 

PGGG stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Het verstrekken verzamelen en beheren van gegevens
Als u lid wordt van onze vereniging leggen we uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres vast in een (digitaal) PRO-GEN bestand met de naam “leden PRO-GEN Gebruikersgroep”. De datum van mutatie wordt automatisch vastgelegd in dit bestand. Verder laat u gegevens achter door het bezoeken van de website.
Een aantal leden hebben bankrekeningnummers verstrekt middels een door hen ondertekende machtiging van de bank voor het innen van de contributie. De bankrekeningnummers van onze leden, ook zonder een dergelijke machtiging zijn bekend bij penningmeester en boekhouder.

Doeleinden verwerking
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons gebruikte website:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, zoals uw lidmaatschap en het innen van de contributie;
  • om u diensten, producten en/of informatie aan te bieden en te leveren;
  • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website, of om via de website contact op te nemen met medewerkers van de vereniging;
  • om u een nieuwsbrief, uitnodiging of andere elektronische boodschap toe te sturen.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?
Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u. Als u de PGGG toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt PGGG?
Bij de website van PGGG kunt u terecht voor vragen en opmerkingen bij het gebruik van het Programma PRO-GEN. U kunt ook contact opnemen met helpdeskmedewerkers, bestuursleden en voor het bestellen van uitgaven van de vereniging via een contactformulier. Dit komt rechtstreeks bij de betreffende persoon terecht en wordt zo snel mogelijk afgehandeld.
De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag.

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan technische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, gebruik van inlogcodes door de medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, virusscanners,enzovoorts).

Teneinde de verbinding tussen de computers van de individuele gebruikers enerzijds en de website en de mailserver anderzijds te beveiligen zal gebruik worden gemaakt van een versleutelde verbinding, middels een TLS-certificaat.
E-mailberichten vanuit de vereniging zullen uitsluitend via de mailserver van de vereniging worden verzonden.

Bewaartermijn
PGGG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. Wat houdt dat concreet in?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid bent van PGGG. Als uw lidmaatschap eindigt, bewaart PGGG maximaal drie maanden uw gegevens.
Bij overlijden van het lid worden de gegevens verwijderd op de dag dat het overlijdensbericht binnenkomt bij de ledenadministratie (behoudens bij afwezigheid).

Uitwisseling van gegevens
Alleen als u het bestuur daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens uitwisselen met de andere leden. Uw gegevens worden niet uitgewisseld met personen of instanties buiten de vereniging. Het is onze leden niet toegestaan om persoonsgegevens van andere leden te gebruiken buiten de vereniging.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. (Dit laatste kan niet zolang men lid is).Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de uitwisseling van uw persoonsgegevens met andere leden in te trekken.
Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van informatie vanuit de vereniging.

Tot slot
Hebt u nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke gegevens we hebben vastgelegd, of wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Maarheeze, 7 juni 2018