Inloggen
A- A A+

Toepassingen ontwikkeld door Wim Nelis

Een opsomming van toepassingen ontwikkeld door Wim Nelis die u kunt downloaden en installeren. Plaats de toepassing in de map ..\PG30\SUPP
De installatie begint automatisch bij het opstarten van PRO-GEN, tenzij anders vermeld.

In de laatste drie kolommen vindt u een verwijzingen naar beschrijvingen in PRO-GEN-eralia.

Toepassingen met een * (sterretje) alleen toegankelijk (voorlopig) voor personen met webmaster-bevoegdheden. Is in ontwikkel-fase.

 

Toepassing Korte samenvatting van het artikel in PRO-GEN-eralia jrg nr blz
advor11 Geeft een advies over het terugzetten van back-ups 11 2 54
alg-veld Veld-P en Veld-R aanpassingen. Ten eerste worden tabs geplaatst voor en na de dubbel punt om zodoende proportionele lettertypen te kunnen gebruiken bij het tabuleren. Ten tweede wordt de mogelijkheid geboden om ook lege velden te tonen. 8 1 21
cbgpk Met deze routine kan een lijst van personen worden gemaakt van wie een uittreksel van de persoonskaart kan worden opgevraagd bij het Centraal Bureau voor Genealogie. 6 3 59
ChaF 2.13 VTX-programma waarmee u een persoonsveld of relatieveld kunt vullen met een opgegeven waarde of met een waarde uit een ander aan te wijzen veld. Na de installatie; zie ook bij "Documentatie" in het hoofdmenu van PRO-GEN. 4
5
7
9
4
4
1
2
68
78
14
37
evave43 Degenen die met PRO-GEN in meerdere talen uitvoer wil maken voor letterlijk verre familieleden, is een nieuwe uitbreiding van de mogelijkheden van PRO-GEN misschien interessant. Met die uitbreiding kan in informatievelden een stuk tekst in meerdere talen worden opgenomen en in de uitvoer zal alleen het deel dat past bij de gekozen uitvoertaal worden opgenomen. De geproduceerde uitvoer zal daardoor informatiever en leesbaarder worden. Een stuk tekst tussen <priv> en </priv> wordt onderdrukt als de privacybescherming aan staat en nodig is.
Tevens kan hiermee de wens om een datum in een infoveld bij de tekstuitvoer op dezelfde wijze af te drukken als de datumvelden, werkelijkheid worden (zie ook 'Programmeren in VTX', deel 12).
5 4 79
exta15 Dit programma extraheert (verzamelt) aantekeningen uit het kladveld van personen of relaties waarvan dan een uitvoer op scherm of papier gemaakt kan worden. Ideaal als voorbereiding op archiefbezoek. 3 1 16
geenbu Onderdruk back-up van huidig genealogisch bestand. 11 2 54
genea-1p Deze voorziening bestaat uit twee delen. De eerste mogelijkheid is een blokdefinitie voor grafische uitvoer waarin getracht wordt minimaal 3 generaties op een vel A4 te krijgen. De tweede mogelijkheid van deze routine is om namen in deze uitvoer ook mee te nemen in een index. 6 2 33
graf * Bestandsopmaakdefinitie voor het verwerken van grafschriften. 5 1 15
hazanaam Bij transport van gegevens uit een Haza-Data-bestand via GEDCOM naar een PRO-GEN-bestand kan het gebeuren dat de tweede en volgende voornamen in het veld Achternaam terechtkomen. Dit VTX-programma poogt dit zo goed mogelijk te herstellen. 5 2 37
huwbld04 Aanpassing voor afdrukvolgorde van man, vrouw, relatie in een gezinsblad 12 4 85
kopfgf06 Koppel foto, geluid of film. 10 1 18
kraam * Hiermee kan een selectie worden gemaakt van de moeders die waarschijnlijk in het kraambed zijn overleden. 5 1 15
margenn0 Markeer personen met nakomelingen in generatie N.
Perl is vereist!
10 1 11
selgenn0 Markeer personen met nakomelingen in generatie N. 10 1 11
norn017 Zet ongewenste hoofdletters om in kleine letters. 8 4 90
pg-usb15 Laat PRO-GEN werken op een USB stick. 13 4 76
pgit119 PRO-GEN Installation Tool versie 1.19
Zie ook "Documentatie" vanuit het hoofmenu van PRO-GEN.
7 4 84
margis0 Selecteer genealogie met schoonouders (t/m versie 3.0b-p7). 10 2 52
selgis12 Selecteer genealogie met schoonouders (vanaf versie 3.0b-p7). 10 3 67
selpp101 Selecteert personen waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet van toepassing is. 9 3 60
tela Maakt een alfabetische lijst van achternamen van de geselecteerde personen en telt het aantal. 7 3 60
test-prn Maakt sturingen aan de printer duidelijk in de uitvoer. Deze routine is ALLEEN bedoeld voor testdoeleinden, NIET voor uitvoer t.b.v. een publicatie. 7 2 37
toom Deze routine geeft een mogelijkheid om via de inhoud van uw macro-definities te bekijken. 6 4 88
tweeling * Een aangepaste versie van het tweeling-zoekprogramma.      
ugpc14 Bepaal een Unieke Genealogische Persoons Code per geselecteerde persoon. 11 3 82