Vraag:
Als ik PRO-GEN wil installeren moet ik na invullen van de registratiegegevens
op de functietiets F1 drukken. Bij mij werkt dat niet. Wat is daar aan te doen?
Antwoord:
Een mogelijke oplossing is de combinatie van de toets Fn en F1.
Op sommige laptops (in ieder geval enkele modellen van HP) zijn de
functietoetsen inderdaad alleen met de Fn-toets op te roepen.
Je kan dit met een instelling in het BIOS veranderen, zodat de
Functietoetsen weer normaal werken (en dan voor die andere functies Fn
nodig is). Dat is voor het werken met PRO-GEN wat handiger.
Johan Mulderij