x 
Inloggen
A- A A+

Kolom uit lijst verwijderen

Vraag:
Mijn gegevens voer ik telkens uit als lijst met ELEMENT als indeling. Nu staat daarin de kolom Code, die ik niet gebruik. Mijn vraag is: hoe haal ik die kolom Code weg?

Antwoord:
Om zo'n lijst te maken zonder genoemde kolom "Code" is het nodig een nieuwe lijstdefinitie te maken. In het kort een handleiding (uitvoeriger beschreven in Werkblad 17 van de Vervolgcursus "Stap voor stap" leren werken met PRO-GEN):
Hoofdmenu - PRO-GEN hulpprogramma's
Overige
Definities aanpassen
Persoonslijst veranderen
Nieuwe definitie aanmaken
Kies ELEMENT1
Deze lijstopmaak verschijnt nu op het scherm
Verplaats de cursorbalk naar beneden naar Kolomnr. 1
Druk op de tabtoets tot het balkje op "Code" staat
Verplaats de cursorbalk twee plaatsen naar beneden dus naar <-7-->
druk op <Del> en bevestig de vraag met J en druk op <Esc> en <Enter>
Vul in als nieuwe naam ELEMENT3.LST en druk op <Enter>
Vul in bij "Omschrijving" : Elementaire gegevens zonder kolom Code <Enter>Kies nu bij Lijstuitvoer voor ELEMENT3.